Servicii de Apostilare Constanta

Apostile Haga

Certificarea documentelor cu Apostila este prevăzută de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine.

Apostila dovedeşte că actul în cauză respectă cerinţele de validitate reglementate în statele semnatare. După aplicarea apostilei actului oficial românesc de către autorităţile române competente, actul este valabil în statul solicitat fără nicio altă formalitate suplimentară.

Procedura de Apostilare

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete de apostilare sunt:

  • vizarea originalelor, după caz, la autoritățile competente/ministere (în funcţie de tipul documentului): Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Tribunal, Registrul Comerțului, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Inspectoratul Şcolar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  • traducerea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;
  • legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;
  • apostilarea documentului la Camerei Notarilor, Prefectură (Instituția Prefectului), Tribunal (în funcţie de tipul documentului).

Centrele de Traduceri Axiotime vă oferă consiliere gratuită și vă pot asista la obținerea formalităților complete necesare apostilării. Oferim servicii complete și în regim de urgență, inclusiv cu livrare la sediul sau domiciliul dvs.

Țări ce necesită apostilarea documentelor

Vedeți lista actualizată a Statelor semnatare la Convenția de la Haga, 1961.

Documente ce pot fi apostilate

Apostila se aplică pe următoarele tipuri de documente sau traduceri de documente:

acte notariale brevete de turism
actele care emană de la un executor judecătoresc certificate de botez/cununie
actele de studii medii certificate de căsătorie
actele de studii superioare certificate de cazier judiciar
acte emise de Registrul Comerţului certificate de deces
adeverinţe de calificare în diferite meserii certificate de naştere
adeverinţe de domiciliu şi cetăţenie certificate de rezidenţă fiscală
adeverinţe de vechime în muncă certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant
adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor
adeverinţe medicale documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
adeverinţe privind componenţa familiei hotărâri judecătoreşti
< < Înapoi